Xe Mercedes đã qua sử dụng

30-06-2019

XE MERCEDES ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHÍNH HÃNG

Danh sách xe Mercedes đã qua sử dụng đang có sẵn tại Mercedes-Benz Vietnam Star.  

Để kiểm tra thông tin của từng xe, Quý khách vui lòng gọi Hotline 0989.480.897

COUPÉ

Mercedes-Benz CLA 200
1.390.000.000 VND - ODO: 60 km
 
Mercedes-Benz CLA 200
1.439.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz CLA 200
1.529.000.000 VND - ODO: 60 km
 
Mercedes-Benz CLA 200
1.379.000.000 VND - ODO: 50 km
 

MPV

Mercedes-Benz Vito
1.539.000.000 VND - ODO: 3500 km
 
Mercedes-Benz Vito 121
1.439.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz Vito 121
1.439.000.000 VND - ODO: 15000 km
 
Mercedes-Benz Vito 121
1.539.000.000 VND - ODO: 12000 km
 

SEDAN

Mercedes-Benz C 300
1.899.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.899.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.899.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.079.000.000 VND - ODO: 5,500 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.139.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 300
2.790.000.000 VND - ODO: 4000 km
 
Mercedes-Benz E 300
2.839.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 300
2.790.000.000 VND - ODO: 4000 km
 
Mercedes-Benz E 300
2.790.000.000 VND - ODO: 5000 km
 
Mercedes-Benz C 250
1.539.000.000 VND - ODO: 11500 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.290.000.000 VND - ODO: 60 km
 
Mercedes-Benz E 200
1.839.000.000 VND - ODO: 5200 km
 
Mercedes-Benz C 250 Exclusive
1.439.000.000 VND - ODO: 5700 km
 
Mercedes-Benz S 450 L
3.550.000.000 VND - ODO: 7200 km
 
Mercedes-Benz C 250 Exclusive
1.439.000.000 VND - ODO: 57000 km
 
Mercedes-Benz C 200 Exclusive
1.649.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.279.000.000 VND - ODO: 36 km
 
Mercedes-Benz E 250
1.979.000.000 VND - ODO: 8200 km
 
Mercedes-Benz C 200
1.449.000.000 VND - ODO: 30 km
 
Mercedes-Benz C 250
1.480.000.000 VND - ODO: 26 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.060.000.000 VND - ODO: 21 km
 
Mercedes-Benz S 450
3.600.000.000 VND - ODO: 30 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.600.000.000 VND - ODO: 29 km
 
Mercedes-Benz C 200 Exclusive
1.639.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 200
1.350.000.000 VND - ODO: 6900 km
 
Mercedes-Benz C 250
1.450.000.000 VND - ODO: 9700 km
 
Mercedes-Maybach S 500
9.900.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.099.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 200
1.969.000.000 VND - ODO: 40 km
 
Mercedes-Benz E 200
1.830.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.730.000.000 VND - ODO: 5500 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.699.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz S 450
3.650.000.000 VND - ODO: 5000 km
 
Mercedes-Benz S 450
3.750.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.639.000.000 VND - ODO: 6100 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.699.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 250
1.679.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 250
1.679.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Maybach S 500
10.890.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 250
1.899.000.000 VND - ODO: 26000 km
 
Mercedes-Benz E 250
2.299.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 200
2.039.000.000 VND - ODO: 40 km
 
Mercedes-Benz E 200
1.939.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz E 200
2.039.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.760.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz S 450
3.950.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz S 450
3.950.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.760.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz C 300
1.760.000.000 VND - ODO: 50 km
 

SUV

Mercedes-Benz GLC 300
2.259.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz GLC 300
2.259.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz GLC 300 Coupe
2.950.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz GLC 300
2.190.000.000 VND - ODO: 6000 km
 
Mercedes-Benz GLA 200
1.659.000.000 VND - ODO: 50 km
 
Mercedes-Benz GLE 400
4.300.000.000 VND - ODO: 2 km
 
Mercedes-Benz GLC 200
1.649.000.000 VND - ODO: 6600 km
 
Mercedes-Benz GLE 450
4.369.000.000 VND - ODO: 1500 km
 
Mercedes-Benz GLC 200
1.619.000.000 VND - ODO: 15000 km
 
Mercedes-Benz GLA 45
1.790.000.000 VND - ODO: 2000 km